Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie ...
warmińsko-mazurskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 1437359
Powierzchnia: 24192 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 1011
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 1011
Liczba uprawnionych do głosowania: 1161712
Liczba wydanych kart: 577788
 49.74%
brak42.13%44.04%45.95%47.86%49.77%51.68%53.59%55.50%57.41%59.32% 
danych44.03%45.94%47.85%49.76%51.67%53.58%55.49%57.40%59.31%61.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280100 bartoszycki 50543 22316 22313 22067 44.15
280200 braniewski 34996 15221 15221 15039 43.49
280300 działdowski 52668 25638 25638 25365 48.68
286101 Elbląg, m. 96912 51579 51565 50953 53.22
280400 elbląski 45163 19027 19027 18778 42.13
280500 ełcki 68274 32317 32313 31912 47.33
280600 giżycki 49343 26281 26271 25916 53.26
281800 gołdapski 22491 10004 10004 9890 44.48
280700 iławski 74270 36134 36129 35756 48.65
280800 kętrzyński 54464 24014 24013 23707 44.09
280900 lidzbarski 34336 15944 15939 15716 46.44
281000 mrągowski 44003 23062 23058 22772 52.41
281100 nidzicki 27123 12978 12977 12798 47.85
281200 nowomiejski 34402 16258 16245 16020 47.26
281300 olecki 27635 13014 13012 12861 47.09
286201 Olsztyn, m. 134564 82341 82313 81074 61.19
281400 olsztyński 96211 46094 46088 45467 47.91
281500 ostródzki 85447 41045 41043 40601 48.04
281600 piski 49542 25554 25549 25238 51.58
281700 szczycieński 58952 29362 29354 28959 49.81
281900 węgorzewski 20373 9605 9604 9514 47.15
  warmińsko-mazurskie 1161712 577788 577676 570403 49.74
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 701763 381248 381155 376382 54.33
2 Wieś 459949 196540 196521 194021 42.73
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 91565 39446 39443 38936 43.08
2 od 5 001 do 10 000 284426 126959 126942 125341 44.64
3 od 10 001 do 20 000 233655 108687 108666 107362 46.52
4 od 20 001 do 50 000 275338 145541 145516 143800 52.86
5 od 50 001 do 100 000 45252 23235 23231 22937 51.35
6 od 100 001 do 200 000 231476 133920 133878 132027 57.85
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00