Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski ...
braniewski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 44421
Powierzchnia: 1204.54 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 35
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 35
Liczba uprawnionych do głosowania: 34996
Liczba wydanych kart: 15221
 43.49%
brak31.39%33.35%35.31%37.27%39.23%41.19%43.15%45.11%47.07%49.03% 
danych33.34%35.30%37.26%39.22%41.18%43.14%45.10%47.06%49.02%50.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280202 Braniewo, gm. 4922 1790 1790 1772 36.37
280201 Braniewo, m. 14021 7137 7137 7048 50.90
280203 Frombork, gm. 3296 1592 1592 1568 48.30
280204 Lelkowo, gm. 2567 918 918 899 35.76
280205 Pieniężno, gm. 5604 2175 2175 2158 38.81
280206 Płoskinia, gm. 2064 817 817 807 39.58
280207 Wilczęta, gm. 2522 792 792 787 31.40
  braniewski 34996 15221 15221 15039 43.49
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 19951 9967 9967 9845 49.96
2 Wieś 15045 5254 5254 5194 34.92
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10449 4119 4119 4061 39.42
2 od 5 001 do 10 000 10526 3965 3965 3930 37.67
3 od 10 001 do 20 000 14021 7137 7137 7048 50.90
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00