Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski / Wilczęta, gm.
Wilczęta, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3239
Powierzchnia: 147.99 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2522
Liczba wydanych kart: 792
 31.40%
brak31.39%33.35%35.31%37.27%39.23%41.19%43.15%45.11%47.07%49.03% 
danych33.34%35.30%37.26%39.22%41.18%43.14%45.10%47.06%49.02%50.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum Publiczne w Wilczętach 1159 362 362 361 31.23
2 Szkoła Podstawowa w Nowicy, 14-405 Wilczęta 566 173 173 173 30.57
3 Szkoła Podstawowa w Słobitach, 14-405 Wilczęta 797 257 257 253 32.25
=   2522  792  792  787  31.40