Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski / Braniewo, gm.
Braniewo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6568
Powierzchnia: 306.93 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4922
Liczba wydanych kart: 1790
 36.37%
brak31.39%33.35%35.31%37.27%39.23%41.19%43.15%45.11%47.07%49.03% 
danych33.34%35.30%37.26%39.22%41.18%43.14%45.10%47.06%49.02%50.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Braniewie ul.Moniuszki 5 2143 745 745 742 34.76
2 Szkoła Podstawowa w Szylenach 776 268 268 265 34.54
3 Zespól Szkół w Lipowinie, Zespół Szkół w Lipowinie 1021 377 377 373 36.92
4 Szkoła Podstawowa w Żelaznej Górze 686 285 285 279 41.55
5 Gronowo-Świetlica Wiejska 296 115 115 113 38.85
=   4922  1790  1790  1772  36.37