Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski ...
braniewski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 44421
Powierzchnia: 1204.54 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 34996
Liczba wydanych kart: 15221
Liczba głosów oddanych: 15221
Liczba głosów ważnych: 15039
brak 50.00% >50.00% ≥51.74% ≥53.48% ≥55.22% ≥56.96% ≥58.70% ≥60.44% ≥62.18% ≥63.92% ≥65.66%
danych 50.00% >50.00% ≥51.74% ≥53.48% ≥55.22% ≥56.96% ≥58.70% ≥60.44% ≥62.18% ≥63.92% ≥65.66%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
37.28%5606 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
62.72%9433 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
280202 Braniewo, gm. 1772 712 40.18
59.82 1060
280201 Braniewo, m. 7048 2477 35.14
64.86 4571
280203 Frombork, gm. 1568 512 32.65
67.35 1056
280204 Lelkowo, gm. 899 343 38.15
61.85 556
280205 Pieniężno, gm. 2158 905 41.94
58.06 1253
280206 Płoskinia, gm. 807 331 41.02
58.98 476
280207 Wilczęta, gm. 787 326 41.42
58.58 461
Σ braniewski 15039 5606 37.28
62.72 9433
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 9845 3543 35.99
64.01 6302
2 Wieś 5194 2063 39.72
60.28 3131
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 4061 1512 37.23
62.77 2549
2 od 5 001 do 10 000 3930 1617 41.15
58.85 2313
3 od 10 001 do 20 000 7048 2477 35.14
64.86 4571
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0.00
0.00 0
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0.00
0.00 0
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0