Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski / Pieniężno, gm.
Pieniężno, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7058
Powierzchnia: 241.43 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5604
Liczba wydanych kart: 2175
Liczba głosów oddanych: 2175
Liczba głosów ważnych: 2158
brak 50.00% >50.00% ≥51.74% ≥53.48% ≥55.22% ≥56.96% ≥58.70% ≥60.44% ≥62.18% ≥63.92% ≥65.66%
danych 50.00% >50.00% ≥51.74% ≥53.48% ≥55.22% ≥56.96% ≥58.70% ≥60.44% ≥62.18% ≥63.92% ≥65.66%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
41.94%905 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
58.06%1253 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Środowiskowy Dom Samopomocy - "Bajka" w Pieniężnie 696 294 42.24
57.76 402
2 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 464 180 38.79
61.21 284
3 Miejski Dom Kultury w Pieniężnie 359 180 50.14
49.86 179
4 Szkoła Podstawowa w Lechowie 155 92 59.35
40.65 63
5 Świetlica Sołecka w Plutach 122 40 32.79
67.21 82
6 Szkoła Podstawowa w Pakoszach 157 48 30.57
69.43 109
7 Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 205 71 34.63
65.37 134
Σ Pieniężno, gm. 2158 905 41.94
58.06 1253