Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie ...
warmińsko-mazurskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 1437359
Powierzchnia: 24192 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 1161712
Liczba wydanych kart: 577788
Liczba głosów oddanych: 577676
Liczba głosów ważnych: 570403
brak 50.00% >50.00% ≥51.88% ≥53.76% ≥55.64% ≥57.52% ≥59.40% ≥61.28% ≥63.16% ≥65.04% ≥66.92%
danych 50.00% >50.00% ≥51.88% ≥53.76% ≥55.64% ≥57.52% ≥59.40% ≥61.28% ≥63.16% ≥65.04% ≥66.92%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
37.70%215064 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
62.30%355339 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
280100 bartoszycki 22067 8103 36.72
63.28 13964
280200 braniewski 15039 5606 37.28
62.72 9433
280300 działdowski 25365 12417 48.95
51.05 12948
286101 Elbląg, m. 50953 19004 37.30
62.70 31949
280400 elbląski 18778 7349 39.14
60.86 11429
280500 ełcki 31912 13072 40.96
59.04 18840
280600 giżycki 25916 8105 31.27
68.73 17811
281800 gołdapski 9890 3394 34.32
65.68 6496
280700 iławski 35756 14951 41.81
58.19 20805
280800 kętrzyński 23707 8267 34.87
65.13 15440
280900 lidzbarski 15716 5734 36.49
63.51 9982
281000 mrągowski 22772 7670 33.68
66.32 15102
281100 nidzicki 12798 6011 46.97
53.03 6787
281200 nowomiejski 16020 7998 49.93
50.07 8022
281300 olecki 12861 5022 39.05
60.95 7839
286201 Olsztyn, m. 81074 26798 33.05
66.95 54276
281400 olsztyński 45467 15343 33.75
66.25 30124
281500 ostródzki 40601 14359 35.37
64.63 26242
281600 piski 25238 10846 42.97
57.03 14392
281700 szczycieński 28959 11911 41.13
58.87 17048
281900 węgorzewski 9514 3104 32.63
67.37 6410
Σ warmińsko-mazurskie 570403 215064 37.70
62.30 355339
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 376382 135308 35.95
64.05 241074
2 Wieś 194021 79756 41.11
58.89 114265
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 38936 15385 39.51
60.49 23551
2 od 5 001 do 10 000 125341 50488 40.28
59.72 74853
3 od 10 001 do 20 000 107362 41574 38.72
61.28 65788
4 od 20 001 do 50 000 143800 52414 36.45
63.55 91386
5 od 50 001 do 100 000 22937 9401 40.99
59.01 13536
6 od 100 001 do 200 000 132027 45802 34.69
65.31 86225
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0