Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski / Pieniężno, gm.
Pieniężno, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7058
Powierzchnia: 241.43 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 5604
Liczba wydanych kart: 2175
 38.81%
brak31.39%33.35%35.31%37.27%39.23%41.19%43.15%45.11%47.07%49.03% 
danych33.34%35.30%37.26%39.22%41.18%43.14%45.10%47.06%49.02%50.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Środowiskowy Dom Samopomocy - "Bajka" w Pieniężnie 1439 702 702 696 48.78
2 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie 1045 470 470 464 44.98
3 Miejski Dom Kultury w Pieniężnie 1149 361 361 359 31.42
4 Szkoła Podstawowa w Lechowie 465 156 156 155 33.55
5 Świetlica Sołecka w Plutach 454 123 123 122 27.09
6 Szkoła Podstawowa w Pakoszach 396 157 157 157 39.65
7 Szkoła Podstawowa w Piotrowcu 656 206 206 205 31.40
=   5604  2175  2175  2158  38.81