Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 15039
Liczba głosów na kandydata: 9433
% głosów na kandydata: 62.72
 62.72%
brak58.06%58.99%59.92%60.85%61.78%62.71%63.64%64.57%65.50%66.43% 
danych58.98%59.91%60.84%61.77%62.70%63.63%64.56%65.49%66.42%67.36% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
280202 Braniewo, gm. 4922 1790 1790 1772 1060 59.82
280201 Braniewo, m. 14021 7137 7137 7048 4571 64.86
280203 Frombork, gm. 3296 1592 1592 1568 1056 67.35
280204 Lelkowo, gm. 2567 918 918 899 556 61.85
280205 Pieniężno, gm. 5604 2175 2175 2158 1253 58.06
280206 Płoskinia, gm. 2064 817 817 807 476 58.98
280207 Wilczęta, gm. 2522 792 792 787 461 58.58
  braniewski 34996 15221 15221 15039 9433 62.72

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 19951 9967 9967 9845 6302 64.01
2 Wieś 15045 5254 5254 5194 3131 60.28
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 10449 4119 4119 4061 2549 62.77
2 od 5 001 do 10 000 10526 3965 3965 3930 2313 58.85
3 od 10 001 do 20 000 14021 7137 7137 7048 4571 64.86
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00