Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski / Frombork, gm.
Frombork, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3773
Powierzchnia: 125.82 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3296
Liczba wydanych kart: 1592
Liczba głosów oddanych: 1592
Liczba głosów ważnych: 1568
brak 50.00% >50.00% ≥51.74% ≥53.48% ≥55.22% ≥56.96% ≥58.70% ≥60.44% ≥62.18% ≥63.92% ≥65.66%
danych 50.00% >50.00% ≥51.74% ≥53.48% ≥55.22% ≥56.96% ≥58.70% ≥60.44% ≥62.18% ≥63.92% ≥65.66%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
32.65%512 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
67.35%1056 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Szkoła Podstawowa im.M.Kopernika we Fromborku, ul.Katedralna 9, Frombork 1183 377 31.87
68.13 806
2 Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul.Młynarska 5a, Frombork 290 100 34.48
65.52 190
3 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku, ul. Sanatoryjna 1, Frombork 95 35 36.84
63.16 60
Σ Frombork, gm. 1568 512 32.65
67.35 1056