Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski / Frombork, gm.
Frombork, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3773
Powierzchnia: 125.82 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3296
Liczba wydanych kart: 1592
 48.30%
brak31.39%33.35%35.31%37.27%39.23%41.19%43.15%45.11%47.07%49.03% 
danych33.34%35.30%37.26%39.22%41.18%43.14%45.10%47.06%49.02%50.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa im.M.Kopernika we Fromborku, ul.Katedralna 9, Frombork 2113 1200 1200 1183 56.79
2 Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul.Młynarska 5a, Frombork 999 295 295 290 29.53
3 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku, ul. Sanatoryjna 1, Frombork 184 97 97 95 52.72
=   3296  1592  1592  1568  48.30