Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski / Lelkowo, gm.
Lelkowo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3283
Powierzchnia: 197.96 km2
Zaludnienie: 16 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2567
Liczba wydanych kart: 918
 35.76%
brak31.39%33.35%35.31%37.27%39.23%41.19%43.15%45.11%47.07%49.03% 
danych33.34%35.30%37.26%39.22%41.18%43.14%45.10%47.06%49.02%50.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminne Centrum Kultury w Lelkowie 1044 415 415 409 39.75
2 Szkoła Podstawowa w Zagajach 698 245 245 242 35.10
3 Świetlica w Głębocku 349 134 134 131 38.40
4 Świetlica w Wyszkowie 476 124 124 117 26.05
=   2567  918  918  899  35.76