Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski / Płoskinia, gm.
Płoskinia, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 2754
Powierzchnia: 172.05 km2
Zaludnienie: 16 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2064
Liczba wydanych kart: 817
 39.58%
brak31.39%33.35%35.31%37.27%39.23%41.19%43.15%45.11%47.07%49.03% 
danych33.34%35.30%37.26%39.22%41.18%43.14%45.10%47.06%49.02%50.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół, Płoskinia 1018 423 423 417 41.55
2 Szkoła Podstawowa, Chruściel 552 219 219 216 39.67
3 była Szkoła Podstawowa, Długobór 494 175 175 174 35.43
=   2064  817  817  807  39.58