Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / braniewski / Braniewo, m.
Braniewo, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 17746
Powierzchnia: 12.36 km2
Zaludnienie: 1435 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 14021
Liczba wydanych kart: 7137
 50.90%
brak31.39%33.35%35.31%37.27%39.23%41.19%43.15%45.11%47.07%49.03% 
danych33.34%35.30%37.26%39.22%41.18%43.14%45.10%47.06%49.02%50.99% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Braniewo ul. Rzemieślinicza 1 1645 818 818 809 49.73
2 Szkoła Podstawowa Nr 6 ul.Konarskiego 13, Braniewo 1596 841 841 838 52.69
3 Zespół Szkół Budowlanych ul.Wiejska 2, Braniewo 1657 812 812 804 49.00
4 Braniewskie Centrum Kultury ul. Katedralna 7, Braniewo 1741 841 841 831 48.31
5 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul.Moniuszki 22a, Braniewo 1787 892 892 884 49.92
6 Liceum Ogólnokształcące ul.Sikorskiego 15, Braniewo 1837 978 978 958 53.24
7 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul.PCK 4, Braniewo 1658 900 900 889 54.28
8 Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Różana 14, Braniewo 1907 927 927 912 48.61
9 Szpital, ul. Moniuszki 13, Braniewo 51 20 20 19 39.22
10 Zakład Karny, ul. Plac Grunwaldu 2A, Braniewo 142 108 108 104 76.06
=   14021  7137  7137  7048  50.90