Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / nowomiejski ...
nowomiejski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 45111
Powierzchnia: 695.01 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 31
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 31
Liczba uprawnionych do głosowania: 34402
Liczba wydanych kart: 16258
 47.26%
brak44.31%45.05%45.79%46.53%47.27%48.01%48.75%49.49%50.23%50.97% 
danych45.04%45.78%46.52%47.26%48.00%48.74%49.48%50.22%50.96%51.71% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
281202 Biskupiec, gm. 7639 3415 3414 3369 44.70
281203 Grodziczno, gm. 4987 2422 2422 2395 48.57
281204 Kurzętnik, gm. 6904 3059 3059 3013 44.31
281205 Nowe Miasto Lubawskie, gm. 6106 2830 2830 2790 46.35
281201 Nowe Miasto Lubawskie, m. 8766 4532 4520 4453 51.70
  nowomiejski 34402 16258 16245 16020 47.26
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 8766 4532 4520 4453 51.70
2 Wieś 25636 11726 11725 11567 45.74
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 25636 11726 11725 11567 45.74
3 od 10 001 do 20 000 8766 4532 4520 4453 51.70
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00