Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / olsztyński ...
olsztyński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 114992
Powierzchnia: 2840.29 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 109
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 109
Liczba uprawnionych do głosowania: 96211
Liczba wydanych kart: 46094
 47.91%
brak35.93%38.31%40.69%43.07%45.45%47.83%50.21%52.59%54.97%57.35% 
danych38.30%40.68%43.06%45.44%47.82%50.20%52.58%54.96%57.34%59.73% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
281401 Barczewo, gm. 13941 6823 6822 6725 48.94
281402 Biskupiec, gm. 15698 7149 7148 7049 45.54
281403 Dobre Miasto, gm. 12818 5959 5959 5891 46.49
281404 Dywity, gm. 7716 4203 4203 4150 54.47
281405 Gietrzwałd, gm. 4831 2603 2603 2567 53.88
281406 Jeziorany, gm. 6392 2297 2297 2266 35.94
281407 Jonkowo, gm. 4966 2563 2562 2534 51.61
281408 Kolno, gm. 2902 1195 1195 1177 41.18
281409 Olsztynek, gm. 11694 5696 5694 5620 48.71
281410 Purda, gm. 6665 3142 3141 3087 47.14
281411 Stawiguda, gm. 5345 3192 3192 3142 59.72
281412 Świątki, gm. 3243 1272 1272 1259 39.22
  olsztyński 96211 46094 46088 45467 47.91
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 31476 16085 16085 15872 51.10
2 Wieś 64735 30009 30003 29595 46.36
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6145 2467 2467 2436 40.15
2 od 5 001 do 10 000 28199 13797 13795 13596 48.93
3 od 10 001 do 20 000 61867 29830 29826 29435 48.22
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00