Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / nidzicki ...
nidzicki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 34707
Powierzchnia: 960.7 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 30
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 30
Liczba uprawnionych do głosowania: 27123
Liczba wydanych kart: 12978
 47.85%
brak40.27%41.33%42.39%43.45%44.51%45.57%46.63%47.69%48.75%49.81% 
danych41.32%42.38%43.44%44.50%45.56%46.62%47.68%48.74%49.80%50.87% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
281101 Janowiec Kościelny, gm. 2685 1218 1217 1199 45.36
281102 Janowo, gm. 2289 1019 1019 1006 44.52
281103 Kozłowo, gm. 4805 1935 1935 1910 40.27
281104 Nidzica, gm. 17344 8806 8806 8683 50.77
  nidzicki 27123 12978 12977 12798 47.85
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 11667 6364 6364 6277 54.55
2 Wieś 15456 6614 6613 6521 42.79
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 4974 2237 2236 2205 44.97
2 od 5 001 do 10 000 4805 1935 1935 1910 40.27
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 17344 8806 8806 8683 50.77
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00