Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / ełcki ...
ełcki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 87071
Powierzchnia: 1111.87 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 52
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 52
Liczba uprawnionych do głosowania: 68274
Liczba wydanych kart: 32317
 47.33%
brak36.27%37.78%39.29%40.80%42.31%43.82%45.33%46.84%48.35%49.86% 
danych37.77%39.28%40.79%42.30%43.81%45.32%46.83%48.34%49.85%51.37% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280502 Ełk, gm. 8226 3456 3456 3412 42.01
280501 Ełk, m. 45252 23235 23231 22937 51.35
280503 Kalinowo, gm. 5462 2110 2110 2086 38.63
280504 Prostki, gm. 5956 2161 2161 2129 36.28
280505 Stare Juchy, gm. 3378 1355 1355 1348 40.11
  ełcki 68274 32317 32313 31912 47.33
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 45252 23235 23231 22937 51.35
2 Wieś 23022 9082 9082 8975 39.45
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3378 1355 1355 1348 40.11
2 od 5 001 do 10 000 11418 4271 4271 4215 37.41
3 od 10 001 do 20 000 8226 3456 3456 3412 42.01
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 45252 23235 23231 22937 51.35
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00