Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / iławski ...
iławski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 92626
Powierzchnia: 1385.16 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 62
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 62
Liczba uprawnionych do głosowania: 74270
Liczba wydanych kart: 36134
 48.65%
brak39.04%40.66%42.28%43.90%45.52%47.14%48.76%50.38%52.00%53.62% 
danych40.65%42.27%43.89%45.51%47.13%48.75%50.37%51.99%53.61%55.24% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280703 Iława, gm. 9707 4370 4370 4324 45.02
280701 Iława, m. 28516 15538 15533 15377 54.49
280704 Kisielice, gm. 4865 1900 1900 1872 39.05
280705 Lubawa, gm. 7894 3977 3977 3938 50.38
280702 Lubawa, m. 7436 4105 4105 4059 55.20
280706 Susz, gm. 9967 3935 3935 3903 39.48
280707 Zalewo, gm. 5885 2309 2309 2283 39.24
  iławski 74270 36134 36129 35756 48.65
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 44807 23719 23714 23462 52.94
2 Wieś 29463 12415 12415 12294 42.14
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 18186 8314 8314 8214 45.72
3 od 10 001 do 20 000 27568 12282 12282 12165 44.55
4 od 20 001 do 50 000 28516 15538 15533 15377 54.49
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00