Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / olecki ...
olecki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 35187
Powierzchnia: 873.83 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 28
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 28
Liczba uprawnionych do głosowania: 27635
Liczba wydanych kart: 13014
 47.09%
brak36.27%37.76%39.25%40.74%42.23%43.72%45.21%46.70%48.19%49.68% 
danych37.75%39.24%40.73%42.22%43.71%45.20%46.69%48.18%49.67%51.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
281303 Kowale Oleckie, gm. 4300 1560 1560 1540 36.28
281304 Olecko, gm. 17326 8862 8860 8754 51.15
281305 Świętajno, gm. 3307 1381 1381 1373 41.76
281306 Wieliczki, gm. 2702 1211 1211 1194 44.82
  olecki 27635 13014 13012 12861 47.09
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 13170 7279 7277 7198 55.27
2 Wieś 14465 5735 5735 5663 39.65
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6009 2592 2592 2567 43.14
2 od 5 001 do 10 000 4300 1560 1560 1540 36.28
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 17326 8862 8860 8754 51.15
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00