Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / giżycki ...
giżycki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 57835
Powierzchnia: 1118.74 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 41
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 41
Liczba uprawnionych do głosowania: 49343
Liczba wydanych kart: 26281
 53.26%
brak45.72%46.93%48.14%49.35%50.56%51.77%52.98%54.19%55.40%56.61% 
danych46.92%48.13%49.34%50.55%51.76%52.97%54.18%55.39%56.60%57.82% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280604 Giżycko, gm. 6915 3494 3493 3431 50.53
280601 Giżycko, m. 25228 14566 14558 14393 57.74
280605 Kruklanki, gm. 2737 1349 1349 1307 49.29
280606 Miłki, gm. 3497 1637 1637 1622 46.81
280608 Ryn, gm. 5425 2701 2700 2669 49.79
280610 Wydminy, gm. 5541 2534 2534 2494 45.73
  giżycki 49343 26281 26271 25916 53.26
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 27268 15778 15770 15596 57.86
2 Wieś 22075 10503 10501 10320 47.58
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6234 2986 2986 2929 47.90
2 od 5 001 do 10 000 17881 8729 8727 8594 48.82
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 25228 14566 14558 14393 57.74
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00