Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / bartoszycki ...
bartoszycki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 62485
Powierzchnia: 1308.54 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 37
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 37
Liczba uprawnionych do głosowania: 50543
Liczba wydanych kart: 22316
 44.15%
brak35.72%37.36%39.00%40.64%42.28%43.92%45.56%47.20%48.84%50.48% 
danych37.35%38.99%40.63%42.27%43.91%45.55%47.19%48.83%50.47%52.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280103 Bartoszyce, gm. 8543 3404 3404 3366 39.85
280101 Bartoszyce, m. 20395 10624 10622 10502 52.09
280104 Bisztynek, gm. 5530 1986 1986 1967 35.91
280105 Górowo Iławeckie, gm. 7005 2503 2503 2476 35.73
280102 Górowo Iławeckie, m. 3614 1732 1732 1707 47.92
280106 Sępopol, gm. 5456 2067 2066 2049 37.88
  bartoszycki 50543 22316 22313 22067 44.15
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 29407 14509 14506 14341 49.34
2 Wieś 21136 7807 7807 7726 36.94
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3614 1732 1732 1707 47.92
2 od 5 001 do 10 000 17991 6556 6555 6492 36.44
3 od 10 001 do 20 000 8543 3404 3404 3366 39.85
4 od 20 001 do 50 000 20395 10624 10622 10502 52.09
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00