Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / działdowski ...
działdowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 67415
Powierzchnia: 953.18 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 52
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 52
Liczba uprawnionych do głosowania: 52668
Liczba wydanych kart: 25638
 48.68%
brak39.93%41.27%42.61%43.95%45.29%46.63%47.97%49.31%50.65%51.99% 
danych41.26%42.60%43.94%45.28%46.62%47.96%49.30%50.64%51.98%53.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280302 Działdowo, gm. 7410 2959 2959 2921 39.93
280301 Działdowo, m. 17409 9260 9260 9147 53.19
280303 Iłowo-Osada, gm. 5647 2659 2659 2638 47.09
280304 Lidzbark, gm. 11750 5598 5598 5547 47.64
280305 Płośnica, gm. 4685 2087 2087 2067 44.55
280306 Rybno, gm. 5767 3075 3075 3045 53.32
  działdowski 52668 25638 25638 25365 48.68
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 25664 13275 13275 13126 51.73
2 Wieś 27004 12363 12363 12239 45.78
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 23509 10780 10780 10671 45.85
3 od 10 001 do 20 000 11750 5598 5598 5547 47.64
4 od 20 001 do 50 000 17409 9260 9260 9147 53.19
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00