Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / działdowski / Płośnica, gm.
Płośnica, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6113
Powierzchnia: 163.09 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4685
Liczba wydanych kart: 2087
 44.55%
brak39.93%41.27%42.61%43.95%45.29%46.63%47.97%49.31%50.65%51.99% 
danych41.26%42.60%43.94%45.28%46.62%47.96%49.30%50.64%51.98%53.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Płośnica ul. Lipowa 5 1372 649 649 641 47.30
2 Publiczne Gimnazjum w Gródkach Nr 29 936 409 409 404 43.70
3 Remiza OSP Rutkowice, Rutkowice 33 592 205 205 205 34.63
4 Szkoła Podstawowa Niechłonin, Niechłonin 92 1178 578 578 573 49.07
5 Dom Strażaka Wielki Łęck, Wielki Łęck 40 607 246 246 244 40.53
=   4685  2087  2087  2067  44.55