Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / działdowski / Lidzbark, gm.
Lidzbark, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 14940
Powierzchnia: 255.67 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 11750
Liczba wydanych kart: 5598
 47.64%
brak39.93%41.27%42.61%43.95%45.29%46.63%47.97%49.31%50.65%51.99% 
danych41.26%42.60%43.94%45.28%46.62%47.96%49.30%50.64%51.98%53.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum, Lidzbark ul. Nowa 10 2281 1170 1170 1160 51.29
2 Przedszkole Miejskie, Lidzbark ul. Akacjowa 19 1730 852 852 848 49.25
3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Lidzbark ul. Jeleńska 26 1570 758 758 747 48.28
4 Liceum Ogólnokształcące, Lidzbark ul. Garbuzy 24 1710 749 749 743 43.80
5 Dom Strażaka, Lidzbark ul. Nowy Rynek 15 964 486 486 481 50.41
6 Szkoła Podstawowa, Słup 519 209 209 206 40.27
7 Szkoła Podstawowa, Wąpiersk 749 363 363 358 48.46
8 Szkoła Podstawowa, Bryńsk 871 377 377 373 43.28
9 Szkoła Podstawowa, w Dłutowie 1356 634 634 631 46.76
=   11750  5598  5598  5547  47.64