Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / działdowski / Iłowo-Osada, gm.
Iłowo-Osada, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7413
Powierzchnia: 103.06 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5647
Liczba wydanych kart: 2659
 47.09%
brak39.93%41.27%42.61%43.95%45.29%46.63%47.97%49.31%50.65%51.99% 
danych41.26%42.60%43.94%45.28%46.62%47.96%49.30%50.64%51.98%53.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie, ul.Staszica 1 797 408 408 405 51.19
2 Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie, ul.Leśna 10A 1512 803 803 794 53.11
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie-Wsi 713 302 302 297 42.36
4 Szkoła Podstawowa w Białutach 737 335 335 333 45.45
5 Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu, ul. Kościelna 14 1888 811 811 809 42.96
=   5647  2659  2659  2638  47.09