Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / działdowski / Działdowo, m.
Działdowo, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 21566
Powierzchnia: 11.13 km2
Zaludnienie: 1937 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 14
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 14
Liczba uprawnionych do głosowania: 17409
Liczba wydanych kart: 9260
 53.19%
brak39.93%41.27%42.61%43.95%45.29%46.63%47.97%49.31%50.65%51.99% 
danych41.26%42.60%43.94%45.28%46.62%47.96%49.30%50.64%51.98%53.33% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Nr 2, ul. Polna 11, Działdowo 1754 1019 1019 1012 58.10
2 Zespół Szkół Nr 1, ul. Grunwaldzka 4, Działdowo 964 496 496 493 51.45
3 Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe PRIMBUD Spółka z o.o., ul. Osiedleńcza 1, Działdowo 1220 740 740 728 60.66
4 Gimnazjum Nr 1, ul.Wł. Jagiełły 33, Działdowo 952 491 491 488 51.58
5 Urząd Miasta, Pl.Mickiewicza 43 {Sala ślubów - Ratusz miejski}, Działdowo 802 389 389 381 48.50
6 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Pocztowa 6, Działdowo 1170 613 613 610 52.39
7 Była siedziba Szkoły Policealnej, ul.Wolności 64, Działdowo 900 491 491 486 54.56
8 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Lenartowicza 1, Działdowo 1872 980 980 967 52.35
9 Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Norwida 2, Działdowo 1953 999 999 975 51.15
10 Gimnazjum Nr 2, ul. Sportowa 1, Działdowo 1749 895 895 886 51.17
11 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.Robotnicza 10, Działdowo 2255 1168 1168 1161 51.80
12 Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. ul. Marii Zientary - Malewskiej 1 b, Działdowo 1489 830 830 818 55.74
13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul.Leśna 1,Działdowo 238 68 68 67 28.57
14 Areszt Śledczy, ul.WŁ. Jagiełły 31a, Działdowo 91 81 81 75 89.01
=   17409  9260  9260  9147  53.19