Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / kętrzyński ...
kętrzyński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 67556
Powierzchnia: 1212.97 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 51
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 51
Liczba uprawnionych do głosowania: 54464
Liczba wydanych kart: 24014
 44.09%
brak33.13%34.90%36.67%38.44%40.21%41.98%43.75%45.52%47.29%49.06% 
danych34.89%36.66%38.43%40.20%41.97%43.74%45.51%47.28%49.05%50.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280802 Barciany, gm. 5451 1806 1806 1779 33.13
280803 Kętrzyn, gm. 6530 2517 2517 2479 38.55
280801 Kętrzyn, m. 23271 11810 11809 11686 50.75
280804 Korsze, gm. 8760 3218 3218 3159 36.74
280805 Reszel, gm. 7028 3205 3205 3169 45.60
280806 Srokowo, gm. 3424 1458 1458 1435 42.58
  kętrzyński 54464 24014 24013 23707 44.09
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 31324 15544 15543 15360 49.62
2 Wieś 23140 8470 8470 8347 36.60
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3424 1458 1458 1435 42.58
2 od 5 001 do 10 000 19009 7528 7528 7427 39.60
3 od 10 001 do 20 000 8760 3218 3218 3159 36.74
4 od 20 001 do 50 000 23271 11810 11809 11686 50.75
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00