Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / kętrzyński / Kętrzyn, gm.
Kętrzyn, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8473
Powierzchnia: 285.73 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 6530
Liczba wydanych kart: 2517
 38.55%
brak33.13%34.90%36.67%38.44%40.21%41.98%43.75%45.52%47.29%49.06% 
danych34.89%36.66%38.43%40.20%41.97%43.74%45.51%47.28%49.05%50.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica wiejska w budynku po Szkole Podstawowej w Linkowie, Linkowo 19, Linkowo 308 97 97 95 31.49
2 Świetlica wiejska w Gałwunach, Gałwuny 2A, Gałwuny 514 178 178 177 34.63
3 Szkoła Podstawowa w Biedaszkach, Biedaszki 11, Biedaszki 888 363 363 358 40.88
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie, ul. Bydgoska 1, Kętrzyn 519 185 185 183 35.65
5 Zespół Szkół w Wilkowie, Wilkowo 23, Wilkowo 534 215 215 212 40.26
6 Świetlica wiejska w Nowej Wsi Kętrzyńskiej, Nowa Wieś Kętrzyńska 8A, Nowa Wieś Kętrzyńska 389 155 155 155 39.85
7 Szkoła Podstawowa w Nakomiadach, Nakomiady 1, Nakomiady 973 321 321 310 32.99
8 Gimnazjum Gminne w Karolewie, Karolewo 9, Karolewo 930 410 410 401 44.09
9 Świetlica wiejska "Kuźnia" w Wopławkach, Wopławki 10, Wopławki 755 329 329 325 43.58
10 Świetlica wiejska w Mażanach, Mażany 17, Mażany 356 100 100 99 28.09
11 Świetlica wiejska w Nowej Różance, Nowa Różanka 46, Nowa Różanka 364 164 164 164 45.05
=   6530  2517  2517  2479  38.55