Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / kętrzyński / Barciany, gm.
Barciany, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7017
Powierzchnia: 293.62 km2
Zaludnienie: 23 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5451
Liczba wydanych kart: 1806
 33.13%
brak33.13%34.90%36.67%38.44%40.21%41.98%43.75%45.52%47.29%49.06% 
danych34.89%36.66%38.43%40.20%41.97%43.74%45.51%47.28%49.05%50.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum Publiczne w Barcianach, ul. Nowa 1a, Barciany 1654 583 583 570 35.25
2 Szkoła Podstawowa w Drogoszach, Drogosze 769 265 265 257 34.46
3 Szkoła Podstawowa w Windzie, Winda 1024 343 343 341 33.50
4 Szkoła Podstawowa w Mołtajnach, Mołtajny 1143 355 355 353 31.06
5 Gminna Biblioteka Publiczna w Skandawie, Skandawa 861 260 260 258 30.20
=   5451  1806  1806  1779  33.13