Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / kętrzyński / Barciany, gm.
Barciany, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7017
Powierzchnia: 293.62 km2
Zaludnienie: 23 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5451
Liczba wydanych kart: 1806
Liczba głosów oddanych: 1806
Liczba głosów ważnych: 1779
brak 50.00% >50.00% ≥52.09% ≥54.18% ≥56.27% ≥58.36% ≥60.45% ≥62.54% ≥64.63% ≥66.72% ≥68.81%
danych 50.00% >50.00% ≥52.09% ≥54.18% ≥56.27% ≥58.36% ≥60.45% ≥62.54% ≥64.63% ≥66.72% ≥68.81%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
34.74%618 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
65.26%1161 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Gimnazjum Publiczne w Barcianach, ul. Nowa 1a, Barciany 570 156 27.37
72.63 414
2 Szkoła Podstawowa w Drogoszach, Drogosze 257 97 37.74
62.26 160
3 Szkoła Podstawowa w Windzie, Winda 341 163 47.80
52.20 178
4 Szkoła Podstawowa w Mołtajnach, Mołtajny 353 104 29.46
70.54 249
5 Gminna Biblioteka Publiczna w Skandawie, Skandawa 258 98 37.98
62.02 160
Σ Barciany, gm. 1779 618 34.74
65.26 1161