Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / kętrzyński / Barciany, gm.
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 1779
Liczba głosów na kandydata: 1161
% głosów na kandydata: 65.26
 65.26%
brak61.44%62.39%63.34%64.29%65.24%66.19%67.14%68.09%69.04%69.99% 
danych62.38%63.33%64.28%65.23%66.18%67.13%68.08%69.03%69.98%70.94% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Gimnazjum Publiczne w Barcianach, ul. Nowa 1a, Barciany 1654 583 583 570 414 72.63
2 Szkoła Podstawowa w Drogoszach, Drogosze 769 265 265 257 160 62.26
3 Szkoła Podstawowa w Windzie, Winda 1024 343 343 341 178 52.20
4 Szkoła Podstawowa w Mołtajnach, Mołtajny 1143 355 355 353 249 70.54
5 Gminna Biblioteka Publiczna w Skandawie, Skandawa 861 260 260 258 160 62.02
  Barciany, gm. 5451 1806 1806 1779 1161 65.26