Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / kętrzyński / Srokowo, gm.
Srokowo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4314
Powierzchnia: 194.63 km2
Zaludnienie: 22 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3424
Liczba wydanych kart: 1458
 42.58%
brak33.13%34.90%36.67%38.44%40.21%41.98%43.75%45.52%47.29%49.06% 
danych34.89%36.66%38.43%40.20%41.97%43.74%45.51%47.28%49.05%50.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica wiejska w Bajorach Małych, Bajory Małe 6/1, Bajory Małe 237 77 77 77 32.49
2 Szkoła Podstawowa w Solance, Solanka 3, Solanka 742 255 255 247 34.37
3 Dom Kultury w Srokowie, ul. Plac Rynkowy 14, Srokowo 1768 906 906 894 51.24
4 Szkoła Podstawowa w Jegławkach, Jegławki 18, Jegławki 677 220 220 217 32.50
=   3424  1458  1458  1435  42.58