Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / kętrzyński / Korsze, gm.
Korsze, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 10806
Powierzchnia: 249.94 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 8760
Liczba wydanych kart: 3218
 36.74%
brak33.13%34.90%36.67%38.44%40.21%41.98%43.75%45.52%47.29%49.06% 
danych34.89%36.66%38.43%40.20%41.97%43.74%45.51%47.28%49.05%50.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Budynek administracyjny na stadionie miejskim, ul. Wojska Polskiego 39, Korsze 1500 606 606 597 40.40
2 Miejsko-Gminna Bibioteka Publiczna, ul. Wolności 16, Korsze 930 444 444 434 47.74
3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 13, Korsze 1331 580 580 565 43.58
4 Zespół Szkół, ul. Kościuszki 12, Korsze 1393 373 373 364 26.78
5 Zespół Szkół w Garbnie, Garbno 1492 483 483 481 32.37
6 Zespół Szkół w Łankiejmach, Łankiejmy 983 258 258 251 26.25
7 Zespół Szkół w Sątocznie, Sątoczno 759 226 226 225 29.78
8 Zakład Karny w Dublinach, Dubliny 372 248 248 242 66.67
=   8760  3218  3218  3159  36.74