Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / kętrzyński / Kętrzyn, m.
Kętrzyn, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 28529
Powierzchnia: 10.34 km2
Zaludnienie: 2759 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 16
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 16
Liczba uprawnionych do głosowania: 23271
Liczba wydanych kart: 11810
 50.75%
brak33.13%34.90%36.67%38.44%40.21%41.98%43.75%45.52%47.29%49.06% 
danych34.89%36.66%38.43%40.20%41.97%43.74%45.51%47.28%49.05%50.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejskie Przedszkole i Żłobek Integracyjny "Malinka" , ul. Obrońców Westerplatte 16, Kętrzyn 1371 662 662 650 48.29
2 Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko", ul. Obrońców Westerplatte 18, Kętrzyn 1830 971 971 964 53.06
3 Gimnazjum nr 2, ul. Wojska Polskiego 9, Kętrzyn 1752 977 977 967 55.76
4 Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kazimierza Wielkiego 12, Kętrzyn 1677 843 842 835 50.27
5 Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kazimierza Wielkiego 12, Kętrzyn 2002 985 985 968 49.20
6 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.Kazimierza Wielkiego 12a, Kętrzyn 1801 879 879 869 48.81
7 Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Poznańska 21, Kętrzyn 1880 1026 1026 1020 54.57
8 Przedszkole Niepubliczne "Puchatek", ul. Gen. Władysława Sikorskiego 46, Kętrzyn 1519 763 763 755 50.23
9 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Pocztowa 11, Kętrzyn 1328 551 551 548 41.49
10 PGK "Komunalnik" Sp. z o.o., Pl. Słowiański 2, Kętrzyn 1957 940 940 930 48.03
11 Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek", ul. Stanisława Moniuszki 3, Kętrzyn 1501 792 792 778 52.76
12 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Stanisława Moniuszki 1, Kętrzyn 2137 1136 1136 1132 53.16
13 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Powstańców Warszawy 2, Kętrzyn 898 442 442 435 49.22
14 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bydgoska 1, Kętrzyn 1387 764 764 759 55.08
15 Dom Pomocy Społecznej, ul. Wileńska 16, Kętrzyn 84 30 30 28 35.71
16 Szpital Powiatowy, ul.Marii Curie - Skłodowskiej 2, Kętrzyn 147 49 49 48 33.33
=   23271  11810  11809  11686  50.75