Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie / kętrzyński / Reszel, gm.
Reszel, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8417
Powierzchnia: 178.71 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 7028
Liczba wydanych kart: 3205
 45.60%
brak33.13%34.90%36.67%38.44%40.21%41.98%43.75%45.52%47.29%49.06% 
danych34.89%36.66%38.43%40.20%41.97%43.74%45.51%47.28%49.05%50.83% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Internat Zespołu Szkół w Reszlu, ul.W.Łukasińskiego 3a, Reszel 1875 896 896 882 47.79
2 Zespół Szkół w Reszlu, ul. Podzamcze 1, Reszel 2320 1174 1174 1164 50.60
3 Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu, ul. A.Mickiewicza 4, Reszel 913 323 323 321 35.38
4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach, Leginy 379 142 142 140 37.47
5 Uniwersytet Warm. Maz. Stacja Bad.-Dydaktyczna w Łężanach (świetlica), Łężany 431 175 175 173 40.60
6 Filia Biblioteczna w Świętej Lipce, Święta Lipka 26, Święta Lipka 1013 461 461 457 45.51
7 Gabinet Dyrektora ZOZ w Reszlu, ul. J.Słowackiego 17, Reszel 97 34 34 32 35.05
=   7028  3205  3205  3169  45.60