Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie ...
podlaskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 1191986
Powierzchnia: 20186.2 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 878
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 878
Liczba uprawnionych do głosowania: 960370
Liczba wydanych kart: 526454
 54.82%
brak45.77%47.22%48.67%50.12%51.57%53.02%54.47%55.92%57.37%58.82% 
danych47.21%48.66%50.11%51.56%53.01%54.46%55.91%57.36%58.81%60.27% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200100 augustowski 49891 26789 26787 26492 53.70
200200 białostocki 112307 62278 62270 61630 55.45
206101 Białystok, m. 226907 136659 136619 135046 60.23
200300 bielski 48366 27751 27742 27474 57.38
200400 grajewski 39864 19351 19348 19150 48.54
200500 hajnowski 40897 21347 21345 21100 52.20
200600 kolneński 31815 15377 15377 15224 48.33
206201 Łomża, m. 49147 27224 27194 26905 55.39
200700 łomżyński 41023 21804 21803 21593 53.15
200800 moniecki 34990 16016 16014 15801 45.77
200900 sejneński 18248 9704 9704 9589 53.18
201000 siemiatycki 39841 20602 20600 20413 51.71
201100 sokólski 59030 28437 28437 28154 48.17
201200 suwalski 29232 14775 14774 14629 50.54
206301 Suwałki, m. 53836 29564 29560 29249 54.91
201300 wysokomazowiecki 48282 28912 28908 28638 59.88
201400 zambrowski 36694 19864 19863 19623 54.13
  podlaskie 960370 526454 526345 520710 54.82
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 585910 332431 332342 328660 56.74
2 Wieś 374460 194023 194003 192050 51.81
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 169844 87869 87858 87014 51.74
2 od 5 001 do 10 000 205950 107315 107307 106165 52.11
3 od 10 001 do 20 000 113043 60124 60116 59470 53.19
4 od 20 001 do 50 000 141643 77699 77691 76861 54.86
5 od 50 001 do 100 000 102983 56788 56754 56154 55.14
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 226907 136659 136619 135046 60.23
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00