Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / bielski ...
bielski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 60161
Powierzchnia: 1385.2 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 49
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 49
Liczba uprawnionych do głosowania: 48366
Liczba wydanych kart: 27751
 57.38%
brak47.25%49.67%52.09%54.51%56.93%59.35%61.77%64.19%66.61%69.03% 
danych49.66%52.08%54.50%56.92%59.34%61.76%64.18%66.60%69.02%71.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200303 Bielsk Podlaski, gm. 6199 2929 2928 2898 47.25
200301 Bielsk Podlaski, m. 21489 12468 12464 12353 58.02
200304 Boćki, gm. 3994 2016 2016 1997 50.48
200305 Brańsk, gm. 5160 3683 3683 3651 71.38
200302 Brańsk, m. 3107 2013 2013 1990 64.79
200306 Orla, gm. 2808 1381 1381 1364 49.18
200307 Rudka, gm. 1630 934 934 922 57.30
200308 Wyszki, gm. 3979 2327 2323 2299 58.48
  bielski 48366 27751 27742 27474 57.38
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 24596 14481 14477 14343 58.88
2 Wieś 23770 13270 13265 13131 55.83
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 15518 8671 8667 8572 55.88
2 od 5 001 do 10 000 11359 6612 6611 6549 58.21
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 21489 12468 12464 12353 58.02
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00