Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / bielski / Brańsk, m.
Brańsk, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3970
Powierzchnia: 32.43 km2
Zaludnienie: 122 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3107
Liczba wydanych kart: 2013
 64.79%
brak47.25%49.67%52.09%54.51%56.93%59.35%61.77%64.19%66.61%69.03% 
danych49.66%52.08%54.50%56.92%59.34%61.76%64.18%66.60%69.02%71.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku ul. Rynek 19 1585 1013 1013 1003 63.91
2 Urząd Miasta w Brańsku ul. Rynek 8 1434 947 947 940 66.04
3 Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku, ul. Jana Pawła II nr 12 88 53 53 47 60.23
=   3107  2013  2013  1990  64.79