Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / moniecki ...
moniecki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 43642
Powierzchnia: 1382.39 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 31
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 31
Liczba uprawnionych do głosowania: 34990
Liczba wydanych kart: 16016
 45.77%
brak41.24%41.82%42.40%42.98%43.56%44.14%44.72%45.30%45.88%46.46% 
danych41.81%42.39%42.97%43.55%44.13%44.71%45.29%45.87%46.45%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200801 Goniądz, gm. 4297 2015 2015 1991 46.89
200802 Jasionówka, gm. 2433 1128 1128 1113 46.36
200803 Jaświły, gm. 4486 1947 1947 1921 43.40
200804 Knyszyn, gm. 3992 1877 1877 1851 47.02
200805 Krypno, gm. 3293 1522 1521 1499 46.22
200806 Mońki, gm. 12658 5947 5946 5857 46.98
200807 Trzcianne, gm. 3831 1580 1580 1569 41.24
  moniecki 34990 16016 16014 15801 45.77
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 15972 7673 7673 7561 48.04
2 Wieś 19018 8343 8341 8240 43.87
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 13549 6107 6106 6032 45.07
2 od 5 001 do 10 000 8783 3962 3962 3912 45.11
3 od 10 001 do 20 000 12658 5947 5946 5857 46.98
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00