Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / moniecki / Jasionówka, gm.
Jasionówka, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3071
Powierzchnia: 96.73 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2433
Liczba wydanych kart: 1128
 46.36%
brak41.24%41.82%42.40%42.98%43.56%44.14%44.72%45.30%45.88%46.46% 
danych41.81%42.39%42.97%43.55%44.13%44.71%45.29%45.87%46.45%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Jasionówce, ul. Knyszyńska 21B 1270 602 602 597 47.40
2 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce, ul. Rynek 19 1163 526 526 516 45.23
=   2433  1128  1128  1113  46.36