Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / moniecki / Krypno, gm.
Krypno, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4192
Powierzchnia: 112.69 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 3293
Liczba wydanych kart: 1522
 46.22%
brak41.24%41.82%42.40%42.98%43.56%44.14%44.72%45.30%45.88%46.46% 
danych41.81%42.39%42.97%43.55%44.13%44.71%45.29%45.87%46.45%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Krypno Wielkie 9 2238 1003 1003 988 44.82
2 Świetlica "Warszawa" w Długołęce, Długołęka 49 1055 519 518 511 49.19
=   3293  1522  1521  1499  46.22