Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / moniecki / Goniądz, gm.
Goniądz, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5246
Powierzchnia: 376.68 km2
Zaludnienie: 13 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4297
Liczba wydanych kart: 2015
 46.89%
brak41.24%41.82%42.40%42.98%43.56%44.14%44.72%45.30%45.88%46.46% 
danych41.81%42.39%42.97%43.55%44.13%44.71%45.29%45.87%46.45%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23, Goniądz 2073 1013 1013 1002 48.87
2 Szkoła Podstawowa w Downarach, Downary 52 680 322 322 317 47.35
3 Szkoła Podstawowa w Klewiance, Klewianka 114 646 243 243 240 37.62
4 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Osowcu, Osowiec 104 420 208 208 204 49.52
5 Szkoła Podstawowa we Wroceniu, Wroceń 86 478 229 229 228 47.91
=   4297  2015  2015  1991  46.89