Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / moniecki / Mońki, gm.
Mońki, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 15696
Powierzchnia: 161.56 km2
Zaludnienie: 97 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 12658
Liczba wydanych kart: 5947
 46.98%
brak41.24%41.82%42.40%42.98%43.56%44.14%44.72%45.30%45.88%46.46% 
danych41.81%42.39%42.97%43.55%44.13%44.71%45.29%45.87%46.45%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Tysiąclecia 17, Mońki 1672 828 828 820 49.52
2 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Tysiąclecia 15, Mońki 1683 830 830 816 49.32
3 Urząd Miejski w Mońkach, ul. Juliusza Słowackiego 5a, Mońki 1599 740 740 733 46.28
4 Moniecki Ośrodek Kultury, ul. Białostocka 25, Mońki 1580 762 762 750 48.23
5 Gimnazjum, ul. Leśna 3, Mońki 1755 897 897 881 51.11
6 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 22, Mońki 1809 785 785 773 43.39
7 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Planetarna 13, Mońki 958 487 487 475 50.84
8 Szkoła Podstawowa, Boguszewo 726 277 277 273 38.15
9 Szkoła Podstawowa, Kulesze 804 315 314 312 39.18
10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Aleja Niepodległości 9, Mońki 72 26 26 24 36.11
=   12658  5947  5946  5857  46.98