Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / moniecki / Trzcianne, gm.
Trzcianne, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4837
Powierzchnia: 331.64 km2
Zaludnienie: 14 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3831
Liczba wydanych kart: 1580
 41.24%
brak41.24%41.82%42.40%42.98%43.56%44.14%44.72%45.30%45.88%46.46% 
danych41.81%42.39%42.97%43.55%44.13%44.71%45.29%45.87%46.45%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 10, Trzcianne 1290 547 547 540 42.40
2 Gimnazjum, ul. 3 Maja 9B, Trzcianne 1353 558 558 555 41.24
3 Świetlica, Wyszowate 14, Trzcianne 531 222 222 222 41.81
4 Szkoła Podstawowa w Brzezinach, Laskowiec 46,Trzcianne 657 253 253 252 38.51
=   3831  1580  1580  1569  41.24