Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / moniecki / Jaświły, gm.
Jaświły, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5615
Powierzchnia: 175.41 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4486
Liczba wydanych kart: 1947
 43.40%
brak41.24%41.82%42.40%42.98%43.56%44.14%44.72%45.30%45.88%46.46% 
danych41.81%42.39%42.97%43.55%44.13%44.71%45.29%45.87%46.45%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Dolistowie Starym I, Dolistowo Stare I 110 1953 816 816 803 41.78
2 Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach Filia w Brzozowej I, Brzozowa I 42 970 388 388 387 40.00
3 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy, Jaświły 7 1519 715 715 703 47.07
4 Dom Pomocy Społecznej"Dom Kombatanta" w Mocieszach , Mociesze4 a 44 28 28 28 63.64
=   4486  1947  1947  1921  43.40