Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 200803 Numer obwodu głosowania 4
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Dom Pomocy Społecznej"Dom Kombatanta" w Mocieszach , Mociesze4 a
Gmina Jaświły Powiat moniecki Województwo podlaskie
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 30 z siedzibą w Białymstoku

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE
na kandydatów na prezydenta

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 44
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 50
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 28
3a. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 22
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców 28
6. Liczba głosów ważnych 28
7. Liczba głosów nieważnych 0
. .   . .
8. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych:  
1KACZYŃSKI Jarosław Aleksander16
2KOMOROWSKI Bronisław Maria12
  Razem 28