Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / moniecki / Knyszyn, gm.
Knyszyn, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4985
Powierzchnia: 127.68 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3992
Liczba wydanych kart: 1877
 47.02%
brak41.24%41.82%42.40%42.98%43.56%44.14%44.72%45.30%45.88%46.46% 
danych41.81%42.39%42.97%43.55%44.13%44.71%45.29%45.87%46.45%47.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miejski, ul. Rynek 39, Knyszyn 1704 821 821 811 48.18
2 Knyszyński Ośrodek Kultury,ul. Rynek 38, Knyszyn 1067 484 484 476 45.36
3 Zespół Szkół, Kalinówka Kościelna 36 782 375 375 369 47.95
4 Szkoła Podstawowa, Zofiówka 1 439 197 197 195 44.87
=   3992  1877  1877  1851  47.02