Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / grajewski ...
grajewski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 50373
Powierzchnia: 967.24 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 38
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 38
Liczba uprawnionych do głosowania: 39864
Liczba wydanych kart: 19351
 48.54%
brak43.97%44.59%45.21%45.83%46.45%47.07%47.69%48.31%48.93%49.55% 
danych44.58%45.20%45.82%46.44%47.06%47.68%48.30%48.92%49.54%50.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
200402 Grajewo, gm. 4660 2049 2049 2024 43.97
200401 Grajewo, m. 17809 8927 8927 8846 50.13
200403 Radziłów, gm. 4224 2110 2110 2096 49.95
200404 Rajgród, gm. 4837 2354 2352 2308 48.67
200405 Szczuczyn, gm. 5222 2486 2486 2458 47.61
200406 Wąsosz, gm. 3112 1425 1424 1418 45.79
  grajewski 39864 19351 19348 19150 48.54
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 24961 12594 12592 12465 50.45
2 Wieś 14903 6757 6756 6685 45.34
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3112 1425 1424 1418 45.79
2 od 5 001 do 10 000 18943 8999 8997 8886 47.51
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 17809 8927 8927 8846 50.13
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00