Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie / grajewski / Rajgród, gm.
Rajgród, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5705
Powierzchnia: 207.16 km2
Zaludnienie: 27 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4837
Liczba wydanych kart: 2354
 48.67%
brak43.97%44.59%45.21%45.83%46.45%47.07%47.69%48.31%48.93%49.55% 
danych44.58%45.20%45.82%46.44%47.06%47.68%48.30%48.92%49.54%50.17% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul.Warszawska 32, 19-206 Rajgród 2117 1153 1151 1126 54.46
2 Remiza OSP, Woźnawieś 85, 19-206 Rajgród 620 322 322 314 51.94
3 Szkoła Podstawowa w Bełdzie, Bełda 37, 19-206 Rajgród 619 242 242 233 39.10
4 Świetlica ZDM i UZ, ul. Spacerowa 2, Biebrza, 19-206 Rajgród 502 203 203 202 40.44
5 Szkoła Podstawowa w Rydzewie, Rydzewo 6, 19-206 Rajgród 979 434 434 433 44.33
=   4837  2354  2352  2308  48.67